So sánh phương pháp xét nghiệm một số xét nghiệm trên 2 thiết bị Alinity và Atellica solutions

So sánh phương pháp xét nghiệm một số xét nghiệm trên 2 thiết bị Alinity và Atellica solutions

bởi admin

SO SÁNH SỰ TƯƠNG ĐỒNG MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH
TRÊN HAI MÁY ALINITY VÀ ATELLICA SOLUTION

Phan Thị Thanh Hải1, Đặng Thị Ngọc Dung2, .
1Bệnh viện TWQĐ 108
2Trường Đại học Y Hà Nội

Đánh giá sự tương đồng kết quả xét nghiệm từ hai hay nhiều thiết bị thực hiện cùng xét nghiệm là công việc phải thực hiện để đảm bảo chất lượng xét nghiệm, giúp cung cấp các kết quả xét nghiệm chính xác, tin cậy cho chẩn đoán và điều trị. Khi một phòng xét nghiệm có 2 hay nhiều hơn các thiết bị xét nghiệm khác nhau, cần phải đánh giá sự tương đồng kết quả thu được giữa các thiết bị này giúp cho các bác sỹ lâm sàng chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị một cách chính xác và hiệu quả. Đề tài được tiến hành với mục tiêu so sánh kết quả một số xét nghiệm hóa sinh trên 2 máy Alinity và Atellica Solutions. Nghiên cứu áp dụng hướng dẫn EP09-A3 của CLSI, 40 mẫu bệnh phẩm có nồng độ trải khắp khoảng tuyến tính của phương pháp được sử dụng để so sánh phương pháp của các xét nghiệm glucose, creatinin, ALT, canxi và HDL giữa 2 máy. Nghiên cứu sử dụng vật liệu là mẫu bệnh nhân để tiến hành thực nghiệm so sánh phương pháp theo hướng dẫn EP09-A3 của CLSI. Theo phân tích hồi quy tuyến tính Passing-Bablok, các xét nghiệm glucose, creatinin, ALT, canxi và HDL trên 2 máy có tương quan khá chặt chẽ với R>0,98 và p<0,001. Kiểm định tuyến tính theo test cusum của tất cả xét nghiệm đều được chấp nhận với p>0,05. Độ dốc của các xét nghiệm là từ 0,919 đến 1,164 và khoảng tin cậy của độ dốc của tất cả xét nghiệm đều không bao gồm 1. Khoảng tin cậy của giao điểm của tất cả xét nghiệm đều không bao gồm 0, trừ xét nghiệm glucose. Trung bình sự khác biệt (%) và 95%CI của sự khác biệt (%) của các xét nghiệm glucose, HDL, creatinin, ALT, canxi lần lượt là -5,5% (-6,0% – (-4,9%)); -3,9% (-7,2%- (-0,6%)), 5,8% (3,5%-8,2%), -10,7% (-12,3%-(-8,3%)) và 1,3% (0,1%-2,6%). Các xét nghiệm creatinin, canxi, ALT và HDL có sự khác biệt giữa hai máy với độ lệch được chấp nhận. Xét nghiệm glucose có sự khác biệt giữa hai máy với độ lệch không được chấp nhận.

Từ khoá: So sánh phương pháp, EP09-A3

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận