Tác dụng của viên tiền đình Six Day trên chuột nhắt trắng gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin

Tác dụng của viên tiền đình Six Day trên chuột nhắt trắng gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin

bởi admin

TÁC DỤNG CỦA VIỀN TIỀN ĐlNH SIX DAY TRÊN CHUỘT NHẮT
TRẮNG GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ BẰNG SCOPOLAMIN

Đặng Gia Khánh1, Nguyễn Đức Ánh1, Trần Thanh Tùng2, Trịnh Vinh Quang2, Phan Văn Nam Phương2, Đào Việt Hoàng2 và Đặng Thị Thu Hiên2

1 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

2Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng phục hồi trí nhớ và khả năng học tập của chuột nhắt trắng bị gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin sau khi uống Viên Tiền đình six day. Chuột nhắt trắng chủng Swiss được chia thành 5 lô: lô chứng sinh học (uống nước), lô mô hình (uống nước và tiêm scopolamin), lô uống donepezil và 2 lô uống Viên Tiền đình six day liều 0,48g/kg/ngày và 1,44g/kg/ngày trong thời gian 6 ngày (với mê lộ nước) và 8 ngày (vcri mê lộ nhiều chữ T). Kết quả nghiên cứu cho thấy Viên Tiền đình six day làm giảm thời gian và quãng đường tìm thấy chân đế, đồng thời làm tăng phần trăm thời gian bơi của chuột trong V* bể có chân đế (mê lộ nước Morris). Trên mê lộ nhiều chữ T, thời gian và quãng đường chuột tìm thấy khoang đích giảm so với lô mô hình. Viên Tiền đình six day có tác dụng phục hồi trí nhớ trên động vật thực nghiệm gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin. Tác dụng giữa 2 mức liều của Viên Tiền đình six day là tương đương nhau.

Từ khóa: Viên Tiền đình six day, phục hồi trí nhớ, scopolamin, chuột nhắt trắng.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

 

Related Articles

Để lại một bình luận