Đề thi trắc nghiệm bệnh học tăng nhãn áp online- Phần 2

Đề thi trắc nghiệm bệnh học tăng nhãn áp online- Phần 2

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bệnh tăng nhãn áp bằng cách bấm vào nút “Start”

Bệnh học Măt- Tăng Nhãn Áp- Phần 2

Start
Congratulations - you have completed Bệnh học Măt- Tăng Nhãn Áp- Phần 2. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi bệnh tăng nhãn áp ở dưới đây:

Đề thi trắc nghiệm bệnh học Tăng nhãn áp online – phần 1 | Đề thi trắc nghiệm bệnh học Tăng nhãn áp online – phần 2

1. Glau com góc mở

 1. Thị trường mở rộng
 2. Thị trường thu hẹp
 3. Thị trường bình thường
 4. Tất cả đều đúng

2. Thuốc giảm đau Aspirin điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng và liều dùng

 1. Aspirin 0,1 g x 2-3 viên/ngày
 2. Aspirin 0,5 g x 2-3 viên/ngày
 3. Aspirin 0,75 g x 2-3 viên/ngày
 4. Aspirin 1 g x 2-3 viên/ngày

3. Thuốc giảm đau Aspirin điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng và liều dùng

 1. Aspirin 0,5 g x 1-2 viên/ngày
 2. Aspirin 0,5 g x 2-3 viên/ngày
 3. Aspirin 0,5 g x 3-4 viên/ngày
 4. Aspirin 0,5 g x 4-5 viên/ngày

4. Thuốc giảm đau Paracetamol điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng và liều dùng

 1. 0,5 g x 2-3 viên/ngày
 2. 1 g x 2-3 viên/ngày
 3. 1,5 g x 2-3 viên/ngày
 4. 2 g x 2-3 viên/ngày

5. Thuốc giảm đau Paracetamol điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng và liều dùng

 1. 0,5 g x 1-2 viên/ngày
 2. 0,5 g x 2-3 viên/ngày
 3. 0,5 g x 3-4 viên/ngày
 4. 0,5 g x 4-5 viên/ngày

6. Thuốc an thần, giảm đau mạnh điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng

 1. Promedol 0,1 g
 2. Promedol 0,2 g
 3. Promedol 0,3 g
 4. Promedol 0,4 g

7. Thuốc an thần, giảm đau mạnh điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng

 1. Morphin 0,01 g
 2. Morphin 0,02 g
 3. Morphin 0,03 g
 4. Morphin 0,04 g

8. Thuốc an thần, giảm đau mạnh điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng

 1. Dolargan 1,25 % x 2 ml
 2. Dolargan 2,5 % x 2 ml
 3. Dolargan 5 % x 2 ml
 4. Dolargan 10 % x 2 ml

9. Thuốc an thần, giảm đau mạnh điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng

 1. Dolargan 2,5 % x 1 ml
 2. Dolargan 2,5 % x 2 ml
 3. Dolargan 2,5 % x 3 ml
 4. Dolargan 2,5 % x 4 ml

10. Dolargan dùng giảm đau mạnh trong điều trị tăng nhãn áp có thể sử dụng bằng

 1. Tiêm tĩnh mạch
 2. Tiêm dưới da
 3. Tiêm bắp
 4. Uống

11. Dùng Novocain để giảm đau trong điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng và liều

 1. Novocain 1% x 1-1,5 ml
 2. Novocain 2% x 1-1,5 ml
 3. Novocain 3% x 1-1,5 ml
 4. Novocain 4% x 1-1,5 ml

12. Dùng Novocain để giảm đau trong điều trị tăng nhãn áp với hàm lượng và liều

 1. Novocain 3% x 0,5-1 ml
 2. Novocain 3% x 1-1,5 ml
 3. Novocain 3% x 1,5-2 ml
 4. Novocain 3% x 2-2,5 ml

13. Dùng Novocain để giảm đau trong điều trị tăng nhãn áp bằng đường

 1. Tiêm tĩnh mạch
 2. Tiêm củng mạc
 3. Tiêm kết mạc
 4. Tiêm hậu nhãn cầu

14. Cách dùng thuốc hạ nhãn áp Acetazolamid

 1. Cần bổ sung Mg
 2. Cần bổ sung Calci
 3. Cần bổ sung Kali
 4. Cần bổ sung Natri

15. Cách dùng thuốc hạ nhãn áp Acetazolamid 0,25g (Diamox, Fonurit)

 1. Ngày đầu 8 viên, chia làm 2 lần, 2 ngày sau mỗi ngày 4 viên
 2. Ngày đầu 4 viên, chia làm 2 lần, 2 ngày sau mỗi ngày 2 viên
 3. Ngày đầu 2 viên, chia làm 2 lần, 2 ngày sau mỗi ngày 1 viên
 4. Ngày đầu 1 viên, chia làm 2 lần, 2 ngày sau, mỗi ngày ½ viên

16. Thuốc hạ nhãn áp Acetazolamid (Diamox, Fonurit) có hàm lượng

 1. 0,125 gram
 2. 0,25 gram
 3. 0,5 gram
 4. 1 gram

17. Để hạ nhãn áp, cần dùng Pilocarpin với hàm lượng bao nhiêu

 1. 1 – 3 %
 2. 3 – 5 %
 3. 5 – 7%
 4. 7 – 10%

18. Để hạ nhãn áp, cần dùng Pilocarpin với liều

 1. 5-10 phút tra 1 lần
 2. 10-15 phút tra 1 lần
 3. 15-30 phút tra 1 lần
 4. 30-45 phút tra 1 lần

19. Để hạ nhãn áp, cần dùng Travatan, Xalatan, Duotrav với liều

 1. Nhỏ 1-2 lần vào buổi sáng, khi mới dậy
 2. Nhỏ 1-2 lần vào buổi trưa
 3. Nhỏ 1-2 lần vào buổi chiều
 4. Nhỏ 1-2 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ

20. Để hạ nhãn áp, có thể dùng Manitol với hàm lượng

 1. 250 ml
 2. 500 ml
 3. 750 ml
 4. 1 lít

21. Để hạ nhãn áp, có thể dùng Manitol theo đường

 1. Truyền động mạch chậm
 2. Truyền động mạch nhanh
 3. Truyền tĩnh mạch chậm
 4. Truyền tĩnh mạch nhanh

22. Điều trị dự phòng quan trọng của tăng nhãn áp

 1. Laser Yag mở mống mắt chu biên
 2. Cắt bè củng mạc
 3. Cắt mống chu biên
 4. Lấy thủy tinh thể và đặt kính nội nhãn

Related Articles

Để lại một bình luận