Tỷ lệ nhiễm và genotype của Human Papillomavirus ở bệnh nhân khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Tỷ lệ nhiễm và genotype của Human Papillomavirus ở bệnh nhân khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

bởi admin

TỶ LỆ NHIỄM VÀ GENOTYPE CỦA HUMAN PAPILLOMAVIRUS
Ở BỆNH NHÂN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG

Trịnh Văn Khương 1,2 , Nguyễn Hùng Cường1,2
Đào Thị Hương3, Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh1,2, Vũ Thị Hương2
1Đại học Y Dược Hải Phòng,
2Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
3Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền bắc Việt Nam

Human papillomavirrus (HPV) là tác nhân phổ biến nhất trong các nhiễm trùng lây truyền qua đường sinh dục. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tỷ lệ nhiễm và sự phân bố genotype HPV ở bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng kỹ thuật Real-timePCR và Severse Dot Blot được tiến hành trên 212 bệnh nhân tới khám tại phòng khám da liễu và phòng khám sản của Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Kết quả cho thấy 24,05% (51/212) bệnh nhân nhiễm HPV, trong đó phần lớn là nhiễm đơn type 64,7%. Genotype HPV11 chiếm tỷ lệ cao nhất (38%), tiếp đến là HPV6 (18%), HPV16 và HPV18 cùng chiếm tỷ lệ 16%; 12% dương tính với 1 trong 05 type (33, 35, 51, 58, 81). Kết quả nghiên cứu này đóng góp thêm vào dữ liệu về tỷ lệ nhiễm và sự phân bố kiểu gen của HPV.

Từ khóa: Tỷ lệ nhiễm HPV, genotype, bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận