Đề thi trắc nghiệm Viêm Amidan online

Đề thi trắc nghiệm Viêm Amidan online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bệnh Viêm Amidan bằng cách bấm vào nút “Start”

Viêm Amidan

Start
Congratulations - you have completed Viêm Amidan . You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
21222324End
Return

Xem tất cả các bài thi trắc nghiệm bệnh học Viêm Amidantại đây:

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi bệnh  Viêm Amidan ở dưới đây:

1.Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng, viêm Amidal sẽ gây biến chứng toàn thân

 1. Viêm tấy quanh Amidal
 2. Abces họng
 3. Viêm cầu thận cấp
 4. Tất cả đều đúng

2. Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng, viêm Amidal sẽ gây biến chứng toàn thân

 1. Viêm nội tâm mạc
 2. Viêm ngoại tâm mạc
 3. Viêm khớp
 4. Tất cả đều đúng

3. Điều trị viêm Amidal bằng Penicillin với thời gian

 1. 1 ngày
 2. 3 ngày
 3. 1 tuần
 4. 3 tuần

4. Điều trị viêm Amidal bằng Amoxicilin, Amoxiciline + acid Clavulanic với thời gian

 1. 1 ngày
 2. 1 tuần
 3. 1 tháng
 4. Tất cả đều sai

5. Điều trị viêm Amidal bằng Erythromycin với thời gian

 1. 1 ngày
 2. 3 ngày
 3. 7 ngày
 4. 10 ngày

6. Điều trị viêm Amidal bằng Ampicillin, Cefuroxim với thời gian

 1. 1 ngày
 2. 3 ngày
 3. 5 ngày
 4. 7 ngày

7. Hạ sốt, giảm đau, an thần trong điều trị viêm Amidal

 1. Paracetamol, Seduxen…
 2. Erythromycin, Amoxicillin…
 3. Tanakan, Duxil…
 4. Vastarel, Daflon…

8. Nếu Amidal viêm tái đi tái lại nhiều lần

 1. Nên kiên trì với kháng sinh đang dùng
 2. Nên điều trị bằng kháng sinh khác
 3. Nên bổ sung thuốc kháng viêm Steroid
 4. Nên cắt Amidal

9. Phác đồ điều trị viêm Amidal

 1. Súc họng bằng dung dịch Glucose
 2. Súc họng bằng nước tinh khiết
 3. Súc họng bằng dung dịch NaCl 0,9%
 4. Súc họng bằng dung dịch Lactat Ringer

10. Amoxicilline điều trị viêm Amidal ở người lớn với liều và hàm lượng

 1. 75-125 mg x 1 lần
 2. 125-250 mg x 2 lần
 3. 250-500 mg x 3 lần
 4. 500-650 mg x 4 lần

11. Amoxicilline điều trị viêm Amidal ở trẻ em < 10 tuổi với liều và hàm lượng

 1. 75-125 mg x 2 lần
 2. 125-250 mg x 3 lần
 3. 250-500 mg x 4 lần
 4. 500-650 mg x 5 lần

12. Amoxicilline điều trị viêm Amidal ở trẻ em < 20 kg với liều và hàm lượng

 1. 10-20 mg/kg/ngày, chia 3 lần
 2. 20-40 mg/kg/ngày, chia 3 lần
 3. 40-60 mg/kg/ngày, chia 3 lần
 4. 60-80 mg/kg/ngày, chia 3 lần

13. Amoxicilline + a.Clavulanic điều trị viêm Amidal ở người lớn với liều và hàm lượng

 1. 500 mg x 1 lần x 3 ngày
 2. 625 mg x 3 lần x 3 ngày
 3. 500 mg x 3 lần x 5 ngày
 4. 625 mg x 3 lần x 5 ngày

14. Amoxicilline + a.Clavulanic điều trị viêm Amidal ở trẻ em ≥ 40kg với liều và hàm lượng

 1. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 3 ngày
 2. 625 mg x 3 lần x 3 ngày
 3. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 3 ngày
 4. 625 mg x 3 lần x 5 ngày

15. Amoxicilline + a.Clavulanic điều trị viêm Amidal ở trẻ em < 40kg với liều và hàm lượng

 1. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 3 ngày
 2. 625 mg x 3 lần x 3 ngày
 3. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 5 ngày
 4. 625 mg x 3 lần x 5 ngày

16. Amoxicilline + a.Clavulanic điều trị viêm Amidal ở trẻ em < 40kg với với liều và hàm lượng

 1. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 3 ngày, dùng viên bao 250 mg
 2. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 5 ngày, dùng viên bao 250 mg
 3. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 3 ngày, không dùng viên bao 250 mg
 4. 40 mg/kg/ngày chia 3 lần x 5 ngày, không dùng viên bao 250 mg

17. Cefuroxim điều trị viêm Amidal ở người lớn với với liều và hàm lượng

 1. 125 mg x 2 lần/ngày x 7-10 ngày
 2. 250-500 mg x 2 lần x 7-10 ngày
 3. 500-650 mg x 3 lần x 7-10 ngày
 4. 650-1000 mg x 4 lần x 7-10 ngày

18. Cefuroxim điều trị viêm Amidal ở trẻ em với với liều và hàm lượng

 1. 125 mg x 2 lần/ngày x 7-10 ngày
 2. 250-500 mg x 2 lần x 7-10 ngày
 3. 500-650 mg x 3 lần x 7-10 ngày
 4. 650-1000 mg x 4 lần x 7-10 ngày

19. Cefuroxim điều trị viêm Amidal ở trẻ em với với liều và hàm lượng

 1. 75 mg x 1 lần/ngày x 3 – 5 ngày
 2. 100 mg x 2 lần/ngày x 5 – 7 ngày
 3. 125 mg x 2 lần/ngày x 7 – 10 ngày
 4. 250 mg x 3 lần/ngày x 10 – 14 ngày

20. Cefuroxim điều trị viêm Amidal ở trẻ em với với liều và hàm lượng

 1. 10 mg/kg/ngày chia 2 lần/ngày
 2. 20 mg/kg/ngày chia 2 lần/ngày
 3. 30 mg/kg/ngày chia 2 lần/ngày
 4. 40 mg/kg/ngày chia 2 lần/ngày

21. Cefuroxim điều trị viêm Amidal ở trẻ em với liều tối đa

 1. 500 mg/ngày
 2. 650 mg/ngày
 3. 750 mg/ngày
 4. 1000 mg/ngày

22. Paracetamol điều trị triệu chứng viêm Amidal với liều và hàm lượng

 1. 5-20 mg/kg/ngày
 2. 20-60 mg/kg/ngày
 3. 60-80 mg/kg/ngày
 4. 80-120 mg/kg/ngày

23. Thuốc Zinnat, Zinmax, Zaniat có thành phần

 1. Amoxiciline
 2. Cefaclor
 3. Cefuroxim
 4. Amoxiciline + acid Clavulanic

24. Thuốc Augmentin, Augmex, Curam, Moxiclav, Amoclavic có thành phần

 1. Amoxiciline
 2. Cefaclor
 3. Cefuroxim
 4. Amoxiciline + acid Clavulanic

Related Articles

Để lại một bình luận